Zuigelingen en dreumesen (0-2 jaar)

In de eerste twee levensjaren ontwikkelt een kind diverse motorische vaardigheden. Het ontwikkelen van een stabiele hoofdbalans, reiken, grijpen, het omrollen, tijgeren en kruipen, zitten, staan en lopen zijn belangrijke motorische mijlpalen. Deze ontwikkeling kan bij sommige kinderen anders verlopen waardoor fysiotherapie hulp kan bieden.

 

Kinderfysiotherapie kan onder andere geïndiceerd zijn bij de volgende problematiek:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Voorkeurshouding, asymmetrie of een afgeplat hoofd
 • Huilbaby’s
 • Spierzwakte/ slap kindje
 • Overstrekken of juist veel gespannenheid
 • Opvallende links/ rechts verschillen
 • Hoogcervicale functiestoornissen (voormalig KISS syndroom, wordt verderop nader uitgelegd)
 • Opvallende motoriek, bijvoorbeeld billenschuivers of tenenlopers
 • Hersenbeschadiging
 • Spina bifida
 • Een prematuur kindje (te vroeg geboren)
 • Een dysmatuur kindje (te laag geboortegewicht)
 • Plexus brachialis lease
 • Ademhalingsproblemen
 • Orthopedische problemen
 • Overgevoeligheid voor prikkels of aanraking
 • Syndromale aandoeningen