Samenwerkingsverbanden

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Op locatie Vlaardingen hebben wij een samenwerkingsverband met FysioHolland, zij bieden fysiotherapie, manuele therapie, shockwave en groepstrainingen aan volwassen. We zijn in hetzelfde pand gehuisvest. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met logopediepraktijk van Tanja Poot.

Op de depandance het Weeshuis werken we samen met de fysio- en manueeltherapeuten van het Weeshuis zelf, logopedisten, orthopedisch schoenmaker en oncologisch fysiotherapeuten.

Op locatie Harga hebben wij een samenwerkingsverband met: Fysiotherapie Fernhout, logopediepraktijk Spreek, diëtiste Deborah Lagerwerf, podotherapie Hallux en Livit orthopedisch schoeisel.

Daarnaast hebben we op alle locaties korte lijnen met kinderartsen, huisartsen, artsen van het centrum jeugd en gezin en kindercoaches.

Als kinderfysiotherapeut zijn wij ook een of meerdere dagdelen aanwezig op verschillende basisscholen. Op aanvraag van ouders/verzorgers of de leerkracht kan er op deze basisscholen een motorische screening worden uitgevoerd. Hiervoor moet er schriftelijk toestemming zijn van ouders/verzorgers. Na de motorische screening wordt het behandelplan besproken en kan worden uitgevoerd op school. Ouders dienen hierbij minimaal 50% van de tijd aanwezig te zijn. Wil je weten op welke basisscholen wij werken? Neem even contact met ons op.