Team

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Na de opleiding fysiotherapie hebben wij de post-HBO opleiding Kinderfysiotherapie gevolgd of zijn deze aan het afronden. Hiermee zijn specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. Door het volgen van na- en bijscholingscursussen en onderling overleg zorgen wij voor het behoud van kwaliteit. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Dit betekent dat wij bevoegd kinderfysiotherapeut zijn en zijn opgenomen in het BIG- register. Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Onze specialisten