Sportgroepen

Ready 2 move

Op woensdagmiddag is er de mogelijkheid om uw kind te laten sporten in de medische trainingsgroep. Tijdens dit programma wordt er gewerkt aan conditie, kracht en kind specifieke doelen. Ook is plezier in bewegen een belangrijk aandachtspunt.

Deze sportles helpt kinderen met een motorische achterstand, bewegingsangst en/of overgewicht. Tevens vergroot het de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen van 4-13 jaar.

Of uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt er eerst een intakegesprek en een 0-meting verricht. Vervolgens zullen er doelen worden opgesteld om in de medische trainingsgroep aan te werken. Dit gaat op basis van een lidmaatschap. Het wordt hierdoor gemakkelijker voor uw kind om daarna de overstap naar het reguliere sporten te maken

Cool 2B fit

De praktijk is gekoppeld aan het beweegprogramma Cool 2B Fit. Het is een leuk en sportief programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen (en de rest van het gezin) die een gezonder gewicht willen en weer lekker in hun vel willen zitten. De kinderen hebben een leeftijd van 4 – 13 jaar en gaan er samen met hun ouders/ verzorgers tegenaan. Het programma duurt 1,5 jaar. Na de intensieve periode van een half jaar worden de kinderen nog een jaar lang begeleid om de veranderde leefstijl op langere termijn te leren volhouden. Het Cool 2B Fit programma staat onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/sportaanbieder.